Gökyüzünde yeşil yaprak
Yere düşer ırak ırak
Basdığımız kara toprak
Usul boydan aşar bir gün

Bulut gökden şişesidir
Yağup yere düşesidir
İnsanlar dağ meşesidir
Değer balta budar bir gün

Bak şu feleğin işine
Neler getirdi başıma
Mezarımın baş taşına
Konar baykuş öter bir gün

Karac’oğlan der nolacak
Mukadder böyle olacak
Hallacı Mansur gelecek
Dağı taşı atar bir gün

Karacaoğlan

Ali Paşa mahlaslı benzer bir şiir daha vardır. Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.450-451

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan