İkide bir üstümüze gelür(sün)
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var
Dünya bizim deyü dava kılasun
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var

Yatur yüklerünüz galdurmaduk a
Gelen ulaklaru döndürmedük a
Beğünüz paşanuz öldürmedük a
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var

Size verdüm elümüzün hasunu
Gaziler eylesün anun yasunu
Aldunuz Tebriz’i güzel Pasin’i
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var

Senin tavla tavla atlarun bağlu
Benim hecr oduna yüreğüm dağlı
Sen bir Osman Oğlu isen ben de Şah Oğlu
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var

Çıktı yaylamızu bile yayladu
Vardı paduşaha bizi goğladu
Yaktı vilayeti viran eğledü
Nenüz alduk Serdar bizde nenüz var

Senin bu işlerin acep değil mi
Er üstüne gelmek hicap değil mi
Dört yanımız Gürcüstanluk değil mi
Neniz alduk Serdar bizde nenüz var

Karac’oğlan eydür sürün devranı
Durmaz geçer ömrümüzün kervanı
Aldınuz Tebriz’i güzel Şirvan’ı
Nenüz alduk serdar bizde nenüz var

Karacaoğlan

M.Fuat Köprülü’nün eski bir mecmuada bulup yazdığı bu 16.asır Karacaoğlan şiiri, hiçbir Karacaoğlan kitabında bulunmamaktadır.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan