Çıktım yücesine seyran ederken
Engininden abaz abaz il gider
Şol giden illerde gördüm bir gelin
Kadir Mevla’m daha neler halk eder

Telli mahramasın atmış başına
Kudret kalemini çekmiş kaşına
Bir güzel de düşemezse eşine
Ah çektikçe yüreğinden kan gider

Telli mahramasın atmış boynuna
Kendi güzelliğin çekmiş aynına
Bir gececik misafirim koynuna
Ne olursun sermayenden nen gider

Kaldırdın mı sen perdeyi yüzünden
Çıkarttın mı gayrıları gözünden
İkrar verdin neye döndün sözünden
Yalancıda iman kalmaz din gider

Karac’oğlan der ki yanan tutuşur
Siyah zülfün mah yüzünde karışır
Gözün durmaz gözüm ile erişir
Şol kirpikler birbiriyle cenk eder

***

Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri,
Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 23’de eserin
bir benzeri şu şekilde aktarılmaktadır

Ah ala gözlerin sevdiğim dilber
Seninle de sohbetimiz yan gider
On beşinde de yavru güzel sevmeyen
Dünyasına hayvan gelmiş bön gider

Telli mahramasın atmış başına
Kudret kalemini çekmiş kaşına
Bir yiğit de düşemezse eşine
Ah çektikçe yüreğinden kan gider

Telli mahramasın atmış boynuna
Kudret kalemini çekmiş aynına
Bir gececik mihman olsam koynuna
Say ki dilber sarmayınan nen gider

Utanma perdeyi kaldır yüzünden
Ben garibi çıkarttın mı gözünden
Sen meyil verdin de döndün sözünden
Yanlacında iman kalmaz düz gider

Karacaoğlan ah eder yanar erişir
Siyah zülfün mah yüzüne karışır
Durmaz gözün gözümüze erişir
Kirpiklerin kaşın ile cenk eder

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.219

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan