Bir güzele selam verdim
Selam almaz gülüp durur
Dedim yavrum sarılalım
Sen bilirsin deyip durur

Evlerinin önü harman
Padişahtan gelir ferman
Al yanağın derde derman
Em efendim deyip durur

İbrişim kuşak belinde
Cevahir kalem elinde
Süzülmüş bade dilinde
İç efendim deyip durur

İbrişim kuşak kuşanır
Saçağı yere döşenir
Uçkur çözmeğe üşenir
Çöz efendim deyip durur

Karac’oğlan der varalım
Halın hatırın soralım
Dedim dilber sarılalım
Sen bilirsin deyip durur

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.334

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan