Aşıklar nam ister lebin balından
Aç bir kapı göster dehane dilber
Sarsam usul boyun emsem lebinden
Döner deli gönül şahan’a dilber

Ben bir bezirgan’ım oldum esiri
Ala gözler değer Şam’ı Mısır’ı
Verdim bin beş yüzü var mı kusuru
Söyle kıymatını dana ne dilber

Kaşların lam-elif gözlerin ayın
Esmaya benzettim misliğin teğin
Sen bir dilbersin ki melektir soyun
Bakışın benzettim ceylana dilber

Der Karac’oğlan da güzeller şanı
Aleme medhettim gül yüzlüm seni
Mevla’m bir göndermiş dünyaya seni
Hiç mislin gelmemiş cihana dilber

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.218

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan