Ben bir bezirganım sen de bir yesir
Bahanı ödemez Hind ile Mısır
Verdim yedi bini kaldı mı kusur
Bahaya alanı daha ne dilber

Güzelim kimin aşkına alıksın
Şurda bir kötüyü dost mu sanıksın
Hind ile Yemen’den kumaş gelipsin
Söyle kumaşına baha ne dilber

Kula münasip değildir şah harcı
Yapılan saray burcu ila gürcü
Bir Leyla bir Mecnun biri de Gürcü
Bir de sen gelmişsin cihana dilber

Karac’oğlan dost bağına girmedim
El uzatıp gonca gülün dermedim
Çok gördüm de senin gibi görmedim
Bulamadım hüsnüne bahane dilber

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.217-218

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan