Acem ellerinden misafir geldim
Yol bilmenem sunam nerden gideyim
Şöyle bir yol elinize uğradım
Dilber Kerem eyle konuk al beni

Dolandım dağları bu yere düştüm
Yar senin derdinden odlara düştüm
Çaresi bulunmaz dertlere düştüm
Dilber Kerem eyle konuk al beni

Karac’oğlan der ki nasıl edeyim
Kaldır gerdanını seyran edeyim
Sunam seni nere koyup gideyim
Dilber Kerem eyle konuk al beni

***

Cahit Öztelli “Evlerinin Önü” adlı araştırmasında
şiirin aslını şu şekilde aktarıyor (s.749)

Acem ellerinden misafir geldim
Yol bilmenem Suna’m nerden gideyim
Şöyle yavrunun semtine uğradım
Dilber kerem eyle konuk al beni (sar beni)

Var git oğlan var git başım dariken
Her baktıkça gözlerin korkar iken
Mahallemde beş on avcı var iken
Var git oğlan burda konuk eğlenmez

Karac’oğlan der ki nasıl edeyim
Kaldır gerdanını seyran edeyim
Suna’m seni nere koyam gideyim
Dilber kerem eyle konuk al beni (sar beni)

Oğlan benimle yatmak mı istersin
Zülal dudaklarından tatmak mı istersin
Akşam yatıp sabah kaçmak mı istersin
Var git oğlan burda konuk eğlenmez

Karacaoğlan

Misafir Geldim adıyla da bilinen bu şiir/türkü Güler Duman tarafından bestelendi. Güler Duman tarafından söylenen ikinci dörtlük başka kayıtlarda mevcut değil.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan