Dinleyin bir güzeli medhedeyim
Yiğide nisbetle yürüyüşlünün
Can feda ederim şöyle sunaya
Bin türlü naz ile salınışlının

Kadife şalvarlı tül libaslının
Güvercin topuklu sarı mestlinin
Elleri kınalı kumru seslinin
Zülüfü gerdana tarayışlının

Entari geyinmiş frengi rengi
Yanakları kırmızı elmas irengi
Saçları topukla eyliyor cengi
Bir hüma bakışlı on dört yaşlının

Karac’oğlan der ki güzelin huyu
Hezeran çubuğuna benziyor boyu
Ab-ı kevser gibi lebinin suyu
Peynirdir dilleri ince dişlinin

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.174-175

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan