Düğmeler diktireyim lal-ü mercan
Yarsız kalan dünya başıma zindan
Ben seni severim sıtkile candan
Sen beni sevmezsen söyle ar değil

Düğmeler döktüreyim göğsün ağ ise
Çevre yanın mor sünbüllü bağ ise
Çünkü güzel bende meylin yoğ ise
Benim işim minnet ile zor değil

Karac’oğlan der ki almaz mı bacı
Ayrılık şerbeti zehirden acı
Döküvermiş kolunca erbinin ucu
Topla dilber sallanacak yer değil

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.123

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan