Arzum vardır karlı dağlar aşmağa
Bülbül gibi derdim vardır deşmeğe
Komazlar yarile bir söyleşmeğe
Hiç bir yiğit sevdiğinden geçer mi

Bulanık su gibi taşam da coşam
Varam da ulu deryaya kavuşam
Bir başına gelmiş yok varam danışam
Hiç yiğit sevdiğinden geçer mi

Karac’oğlan der ki bunda nesi var
Garip bülbül öter bir hoş sesi var
Her yiğidin birer eğlencesi var
Hiç bir yiğit sevdiğinden geçer mi

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.353-354

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan