Ala gözlerini sevdiğim dilber
Bu yiyip içmeğe işlemek gerek
Sevdiği güzel olan neyler uykuyu
Uyanıp cilveye başlamak gerek

Şan alsın dostun bahçası bağı
Derilmiştir gülü geçmiştir çağı
Yusuf almasına dönmüş yanağı
Anı öpmek değil dişlemek gerek

Koç yiğidin koluna şahbaz gelir
Yiğit sevdiğinden nice vazgelir
Bu gün sıcak gider yarın güz gelir
Güzelin koynunda kışlamak gerek

Karac’oğlan eydür sarsam dilberler
Kelp rakipler birbirine girerler
Bundaki güzele niçün kıyarlar
Güzeli balınan beslemek gerek

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.117

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan