Gezer iken sürüsüne uğradım
Durmuş sohbet eder beşi güzelin
Belki şu cihanda misli bulunmaz
Yüzü çifte benli başı güzelin

Söylediğim şu sözlerin manası
Ağzında dişleri inci danesi
Hangi tarihtedir bilmem senesi
On beşini bulmuş yaşı güzelin

Layık mıdır aşıkını yorması
Yüzüne dökülmüş altın sırması
Gam mıdır yoluna bir can vermesi
Beni mecnun etti kaşı güzelin

Karac’oğlan der ki rastgeldim cana
Görünce yaralar döndü hicrana
Gerdanda benleri benzer mercana
İnciye misaldir dişi güzelin

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.191-192

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan