Bugün ben yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Gene zindan oldu dünya başıma
Sinem ateşlere yandı gidiyor

Hayal hayal oldu şu bizim iller
Dostun bahçesinde açıldı güller
Her seher her seher öter bülbüller
Aşkı bu serime kondu gidiyor

Artık didem yaşı oldu revane
Bir ateş koyudu şimdi cihane
Bir selam iletin bizim gülşene
Halim bir Mevla’ya kaldı gidiyor

Karacaoğlan söyler durmam burada
Gül yüzlüm fikrime düştü bu ilde
Gayet fikre daldım gönlüm ak yarda
Gözlerimden kan yaş aktı gidiyor

***

Cahit Öztelli “Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri” adlı
kitabında şiiri şu şekilde aktarmaktadır (s.240)

Ben bugün yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Gene zından oldu dünya başıma
Sinem ataşlara yandı gidiyor

Hayal hayal oldu şu bizim iller
Dostun bahçesinde açıldı güller
Her seher her sabah öter bülbüller
Aşkı bu serime kondu gidiyor

Artık gözüm yaşı oldu revane
Bir ataş koyuldu şimdi cihane
Bir selam iletin bizim gülşene
Halim bir Mevla’ya kaldı gidiyor

Karac’oğlan söyle durmam burada
Gül yüzlüm fikrime düştü bu ilde
Gayet fikre daldım gönlüm ak yarda
Gözlerimden kan yaş aktı gidiyor

***

Baki Yaşa Altınok “Öyküleriyle Kırşehir
Türküleri, Destanları, Ağıtları” adlı kitabında şiiri
şu şekilde aktarmaktadır (Oba Yayıncılık, Mayıs
2003, Ankara, s.55)

Gül yüzlü yarimden ayrı düşeli
Her günüm bir yıla döndü gidiyor
Yine zindan oldu dünya başıma
Sinem ateşlere yandı gidiyor

Hayal mayal oldu şu bizim eller
Dostun bahçesinde açıldı güller
Her seher her sabah öter bülbüller
Aşkı bu serime koydu gidiyor

Aktı gözüm yaşı oldu revane
Bir ateş koyuldu şimdi cihane
Bir selam söyleyin bari canane
Halim bir Mevlaya kaldı gidiyor

Karac’oğlan der ki durmam bu yerde
Sarı Haliloğlu düşürdü derde
Güzeller diyarı şu Kırşehir’de
Gözümden kanlı yaş aktı gidiyor

Karacaoğlan

Koşma. Neşet Ertaş’ın meşhur ettiği “Bugün Ben Yarimden Ayrı Düşeli” türküsünün kaynaktaki sözleridir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan