Gönül arzuluyor Antep ilini
Şol Kemnun Gediği belli görünür
Evvel bahar yaz ayları doğunca
Coşar Balık suyu seli görünür

Kılcan derler şu köylerin sırası
Rasaf söker benim göğsüm yarası
Bakıda’nın çoktur kaşı karası
Eğdirmiş başlığın teli görünür

Bakıda’dan indik kol kola düze
Melek köy gark olmuş güle nergize
Arkık’ta uğradım bir güzel kıza
Terlemiş yanağı ballı görünür

Gediğe varırsak yol olur yarı
Sargın’ın güzeli salınır barı
Bu gün konak yeri Nafak Pınar’ı
Oradan Antep ili görünür

Karac’oğlan der ki Ergene Kuyu
Beş Deli’den akar Haleb’in suyu
Til Başar ilinde şol Ekiz Kuyu
Edepli erkanlı yolu görünür

Karacaoğlan

Burada sayılan köy adları Gaziantep çevresinindir. Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.249

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan