Hep paşalar tuğun çekti yürüdü
Üstümüzü boz dumanlar bürüdü
Kuruldu döğüşler günler farıdı
Boz duman içinde kalan Belgrat

Gine kavuşuyor ay ile yıldız
Kuruldu döğüş geceler oldu gündüz
Defter ile gitti on yedi bin kız
Güzelleri yesir olan Belgrat

Görebilsem Belgrad’ın dağların
Yüreğime bir od düştü ağların
Zabt-etmişler Belgrad’ın beylerin
İslama imdat der de ağlar Belgrat

Hezeli de deli gönül hezeli
Güz gelince döker bağlar gazeli
Yesir gitti Belgrad’ın güzeli
Güzelleri yesir giden Belgrat

Eyerlendi atlar kabrler kazıldı
Geldi düşman karşımıza dizildi
Al-i Osman orduları bozuldu
İslama imdat der de ağlar Belgrat

Kuzular meleşir bulmaz anayı
Göz yaşıyla doldurdular Tuna’yı
Gidi kafir teslim aldı kaleyi
Camileri kilise olan Belgrat

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.440-441

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan