Avşar’dan Cerid’e bir selam geldi
Cerid’den Avşar’a bir gulam gitti
Merdanlar içinden seçilsin deyi
Şehitler gömleği biçilsin deyi

Recep Oğlu der ki bende naçarım
Sağ olursam Karaçay’ı geçerim
Girgin deve gibi köpük saçarım
Yurdum lale gülü konarım demiş

Emirz’Oğlu der ki kalkın görelim
Emmili dayılı cenge girelim
Geldi düşmanımız karşı varalım
Avşar döğüşünü bilirim demiş

Recep Oğlu der ki hel Ali Veli
Beli sırma tirkeş kantar cıdalı
Bin atlım biniyor beş yüz deli
Yiğidi meydana dökerim demiş

Emirz’Oğlu der ki gönlüm farımaz
Nice karlı dağlarım var erimez
Avşar kurnazı derler beri gelmez
Değirmen Deresi’n geçirmem demiş

Recep Oğlu der ki gözlerim bağlı
Yetersem üstüne ağalı beyli
Tavlamızda çifte güheylan bağlı
Lice’den yanını alırım demiş

Emirz’Oğlu der ki medet mestime
Üç tuğlu isen de gelme üstüme
Selam gitti yarenime dostuma
Kurt Kulağı’n beri geçirmem demiş

Recep Oğlu der ki medet mestine
Üç tuğlu isen de geldim üstüne
Kurt Kulağı donansın kanlı posta
Eğlen kanadını kırarım demiş

Dinle Karac’oğlan neyledi netti
Emirz’Oğlu yeri yurdu unuttu
Gine Recep Oğlu dediğin etti
Göçer Midilli’ye inerim demiş

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.443-444

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan