İki ceyran götürdüler bahçeye
Girdim o bahçenin gülleri bir hoş
Yağar yağmur serin serin bad eser
Irganan selvinin dalları bir hoş

Yar oturmuş kurulur naz postuna
Hiç bakmıyor yarenine dostuna
Yaz gelince çayır çimen üstüne
Yar bade doldurur elleri bir hoş

Çıkmış (y)ücesine avını avlar
İnmiş enginine ceylan kovalar
Değmen şu ceyrana beyler ağalar
Şirin şirin söyler dilleri bir hoş

Karac’oğlan der ki aşıkım saza
Dayanılmaz Suna’m sendeki naza
Elinde kadehi dudakta meze
Gerdana dökülen telleri bir hoş

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.259-260

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan