İndim gittim yaylasına iline
Hayran oldum ben bir taze geline
Kadir Mevla’m nice öğmüş yaratmış
Gümüş tasma takmış nazlı beline

Göğsü telli turna gibi dölektir
Gözler kara dolgun beyaz bilektir
Kuraş yayla şirin yeri gölektir
Kendi melek benzer yayla geline

Karac’oğlan der ki gönül eğlerim
Benim olsa böyle dilber neylerim
Gurbet ilde yanık yanık söylerim
Gümüş halka takmış tonbul koluna

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.405-406

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan