Ala gözlerini sevdiğim dilber
Söyle güzellerin mahı isen de
İndirer seni yüksek havadan
Gözleri dumanlı kuğu isen de

Oğlan senin bu sözüne küserim
Alırım zülfüm teline asarım
Küffar kalesinde ben de hisarım
Gelemem üstüme Ali isen de

Gürzünen vurur kız kalen yıkarım
Yıkarım da kemiklerin sökerim
Üstüne de yüksek köprü yaparım
Geçerim Tuna’nın seli isen de

Oğlan seni babam duyar öldürür
Beyden evvel padişaha bildirir
En sonunda yapracını soldurur
Mevlanın sevgili kulu isen de

Binerim atıma ben de aşarım
Aşarım da karlı dağlar eşerim
Ahdım olsun seni alır boşarım
On iki padişah kızı isen de

Oğlan seni çaldırmışım kaleme
Dayanaman firkatime belama
Rüsvay etme beni halka aleme
Sarılırım gel oğlan del(i) isen de

Karac’oğlan der ki nasıl bağ imiş
Üst yanımız karlı karlı dağ imiş
Yokladım öteni öten yoğ imiş
Kız alamam seni huri isen de

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.65-66

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan