İsmail Bey yaylasından kalkınca
Soğuk sulu yaylalarım kal demiş
Vefa yoğ imiş de attan deveden
Derde derman olmaz imiş mal demiş

Hanı benim emmim oğlu Ömer’im
Ciğerime bir od düştü yanarım
Diyarbekir Afşar benim timarım
Bölge bölge timarlarım kal demiş

Hanı benim emmim oğlu Bücür’üm
Yüreğime bir od düştü acırım
Sarı Haliloğlu çeksin ecirim
Bölge bölge timarları çal demiş

Karac’oğlan der ki kolu bağlıyım
Ciğerciği aşk odiyle dağlıyım
Mamalı’da ben bir Rıdvan Oğlu’yum
Kaplan postu geydiklerim kal demiş

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.255

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan