Gel aşık bak şu mahlukun işine
Amel kazanmadan sevap istiyor
Umurun halinden bilmeyen kişi
Arifin ağzından cevap istiyor

Dört kapının marızlarını bilemez
Başı canı Hak yoluna koyamaz
Okuyup da elifbeyi diyemez
Hocaya varmadan kitap istiyor

Fehm etmez kelamı acıdır sözü
Ne bilsin şekeri şap sanar tuzu
Kulluk makamına ermeden sözü
Cenab-ı Mevla’dan hitap istiyor

Kaba sofu gibi meydanda çıkar
Yanaşman yanına nefesi kokar
Tilki gibi her deliğe baş sokar
Hemen camide hattab istiyor

Karac’oğlan der ki çoğaldı adu
Seyrettim cihanı kalmamış tadı
Kanaraya dönmüş kelp ilen kedi
Utanmadan dönmüş kebap istiyor

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.433-434

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan