Kalk sevdiğim geyin kuşan
Topuğundan arta saçın
Gaflet basmış uyumuşsun
Uyan diye dürte saçın

Kalk sevdiğim geyin kuşan
Dediler sevdana düşen
Söylesene neye küsen
İpekten de arta saçın

Söyler Karac’oğlan söyler
Nere varsan medhin eyler
Beş kulaca karar eyler
Dört kulaçtan arta saçın

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.310-311

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan