Keklik gibi taştan taşa sekersin
Baykuş gibi azgın azgın bakarsın
Beni görsen kaşın gözün yıkarsın
Şol kara zülfüne kullar olduğum

Yürü sevdiceğim hemen hiram ol
Hublara karşı dur sen de tamam ol
Ben ölürsem cenazeme imam ol
Kıl kara zülfüne kullar olduğum

Karac’oğlan der ki böyle ne imiş
Gönül kimi severse güzel o imiş
Almanın eyisin ayı yerimiş
Bil kara zülfüne kullar olduğum

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.150

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan