Ala gözlerini sevdiğim dilber
Gel bizim elleri gez kerem eyle
Nice kulların var gezer kalemle
Al beni deftere yaz kerem eyle

Iraktır yollarım dolandım geldim
Tatlıdır dillerin eğlendim kaldım
Vebalim boynuna işte ben öldüm
Mezarın göğsüne kaz kerem eyle

Karac’oğlan der bir mani söyle
Ezelden kalmıştır bu kanun böyle
Edicek bir eylik vakt iken eyle
Çağın geçer aman kız kerem eyle

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.68-69

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan