Kısmet olur ben bu ilden gidersem
Yüce dağlar yol görünür gözüme
Dostum çıkmış evlerinden beriye
Top zülüfler tel görünür gözüme

Sana derim sana şol koca Düldül
Çekildi seyilden yaylaya bülbül
O kızın bahçesi menekşe sünbül
Kız koynunda gül görünür gözüme

Kısmet olup ben oraya varırsam
Nergis verir gül-ü reyhan alırsam
Rast gelip de bir tenhada bulursam
Al yanaklar bal görünür gözüme

Karac’oğlan der halim sorulmaz
Bahanesiz dost köyüne varılmaz
Bin dahi yaşasam çare bulunmaz
Ruh çıkarsa sal görünür gözüme

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.69-70

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan