Kız senin göğsüne süngüm dayarım
Dayarım da gül memenden emerim
Seherde üstüne köprü kurarım
Geçerim Tuna’nın seli isen de

Oğlan senin sözün duyar küserim
Küserim de zülüfüme asarım
Küffar kalesinden yeğdir hisarım
Varmam şimden geri Bey oğl’isen de

Kız ben senin kalelerin yıkarım
Taş toprağın bir araya katarım
Bin yıllık ömrümü sende sınarım
Bozarım bin yıllık koru isen de

Oğlan ne çok düştün benim sılama
Küçücüksün dayanaman belama
Sırrımı vermezem halka aleme
Gel sarılıp yatalım del(i) isen de

Karac’oğlan der ki bizim beyimiz
Kıcılı boranlı soğuk dağımız
Ökçeni yokladım ökçen yok imiş
Almam şimden geri huri isen de

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.64-65

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan