Nasıl medhedeyim sultanım seni
Gürcistan ilini değer gözlerin
Bir bakışta eylen harab cihanı
Cezayir Tunus’u değer gözlerin

Darılma sevdiğim söylenen söze
Ne hoşça yakışmış benlerin yüze
Mısır Arab Urbanı Yemen Aniz’e
Belh’i Buhara’yı değer gözlerin

Eme idim ağzındaki dilini
Dere idim koynundaki gülünü
Bosna İstanbul’u Anadolu’yu
Bütün Rumeli’yi değer gözlerin

Ben seni severim ezel ezeli
Bana cefa etme dünya güzeli
Bağdad’ı Basra’yı Acem Şiraz’ı
Bütün Hindistan’ı değer gözlerin

Emsem yanakların kurtulsam yasdan
Adam kemlik görmez sevdiği dosttan
Arnavut Çerkes’le Kürt Arabistan
Bütün Türkistan’ı değer gözlerin

Karac’oğlan der ki hoş etti medhin
Al yanaktan buse olsa himmetin
Yüz bin şehir saysam değmez kıymetin
Hasılı cihanı değer gözlerin

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.193-194

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan