Neyleyim şu dünyanın ziynetin
Akıbeti ölüm olduktan geri
İstemem bahçende bülbüller ötsün
Benim gonca gülüm solduktan geri

Çöze idim düğümlerin döşünden
Öpe idim gözlerinden kaşından
Güzelliğin soyha kalmış başından
Ben inli boranlı olduktan geri

Yalanmış dünyanın ötesi yalan
Felektir muradım elimden alan
Mısr’a sultan olsam istemem kalan
Dost ağlayıp düşman güldükten geri

Karac’oğlan der ki bu ne hal bilmem
Gelmişim dünyaya bir daha gelmem
Alem bir yan’olsa o yari vermem
Yarin gönlü bende olduktan geri

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.105-106

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan