Okur derler bir güzele uğradım
Siyah zülfü mah yüzünde gül gibi
Boyu kısa amma kendi münasip
Uzar gider bir şıvgacık dal gibi

Geydireyim yeşil ile al ile
Besleyeyim kaymak ile bal ile
Anan bana versin şunca mal ile
Kokulayım bir tomurcuk gül gibi

Kalem aldın kaşın gözün çatmaya
Hicab ettim adın sual etmeye
Seni satan çok bahaya satmaya
Bakıp durur yüz altınlık mal gibi

Hezere de Karac’oğlan hezere
Bir melhem yap yaralarım tezele
Bir saray yaptırdım şöyle güzele
On halayık hizmet etsin kul gibi

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.86-87

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan