Atım kalk gidelim dağdan yukarı
Böyle dağlar koç yiğide dağ olmaz
Yedi yerden yaralarım sızılar
Bu yarayı çeken yiğit sağ olmaz

Meyva vermez selvi ile söğüdü
Ben de bana verse idim öğüdü
Elleri koynunda gezen yiğidi
Yiğit mağrur gezmeyince bey olmaz

Öğüt versem öğütçüğüm kar etmez
O yarin hayali gözümden gitmez
Bazubend vursa ger kolum bağ tutmaz
Dostun zülüfünden sağlam bağolmaz

Karac’oğlan ben korkarım haramdan
Ayrı düştüm yurttan harab haneden
Bir yiğidi ayırsalar anadan
Anasından ayrı düşen sağ olmaz

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.268

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan