Sabahtan uğradım ben bir güzele
Ağlatmadı güzel güldürdü beni
Ben güzelden böyle vefa ummazdım
Ak göğsün üstüne kondurdu beni

Şahin gibi yükseğinde uçarken
Keklik gibi engininden geçerken
Ab-ı Kevser ırmağından içerken
Susuz pınarlardan kandırdı beni

Ben bir kuş idim geldim ötmeye
Yarin bahçesinde mesken tutmaya
Göz kaldırdım cemaline bakmaya
Ak gerdanda benler öldürdü beni

Üç güzel de aştı şimdi pınarı
Taramış zülfünü vermiş tımarı
Ak gerdanın altı zemzem pınarı
Ağzımı verdim de kandırdı beni

Karac’oğlan der ki koyun gütmeye
Bozulmuş bağlara seyran etmeye
Yönümü döndürdüm inip gitmeye
Sarıldı boynuma döndürdü beni

***

Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay
Dökmetaş’ın hazırladığı Notalarıyla Uzun
Havalarımız adlı kitapta eser şu şekilde
aktarılmaktadır (Ankara 1996, s.429)
(Adana yöresi, Aziz Şenses kaynak kişi)
(Ahmet Yamacı derleyen bilgisiyle)

Sabahtan uğradım ben bir güzele güzele
Güzel ağlatmadı güldür beni ağ gelin sürmelim
Ben güzelden böyle vefa ummazdım ummazdım
Ak göğsün üstüne kondurdu beni ağ gelin sürmelim

Şahin gibi yükseğinden uçarken uçarken
Keklik gibi engininden geçerken ağ gelin sürmelim
Ab-ı kevser ırmağından içerken içerken
Susuz pınarlardan kandırdı beni ağ gelin sürmelim

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.103-104

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan