(Aşık)
Salını salını giden be güzel
Sana arzedeyim hallerimizi
Eğer güzel benim sözüm tutarsan
Geri döndürelim yollarımızı

(Kız)
Oğlan sen kendini ileri atma
Gizle sırlarını yadlara satma
Bilip bilmediğin her yere gitme
Yabancı deremez güllerimizi

(Aşık)
Salını salını geri gelirsin
Aklımı başımdan alıp durursun
Kahraman yiğide hayran olursun
Bir kere göreyim illerimizi

(Kız)
Oğlan sen de m’oldun yüze gülücü
Senin sözün ciğerimi delici
Ben gök ördek olam sen bir alıcı
Dokunsan alaman tellerimizi

Karacaoğlan der ki kendimiz nerde
Ahu zarım kaldı şöyle bir kızda
Aşıklar söylüyor söz ağzımızda
Yaradan söyletir dillerimizi

Karacaoğlan

Alıcı, avcı ve yırtıcı bir kuştur. Evlerinin Önü – Cahit Öztelli, s.748; Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.85-86

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan