Sana derim hey Osman Paşa
Düşmanlara karşı duran mert olur
Şahin kocasa da vermez avını
Ta ezelden kurt eniği kurt olur

Altı Arab atlı hem mavi donlu
Serdarlar serdarı tepesi tuğlu
Şah Beyazıt ile ölçer boyunu
Bu da bir gün kendisine dert olur

Çıkayım da sarayıma köşküme
Can dayanmaz anberine miskine
Bineydim de kır atımın üstüne
Göstereyim sana döğüş nic’olur

Karac’oğlan der ki görünen dağlar
Koç yiğit koğasın görenler ağlar
Öldüğüme kaygı etmem ağalar
İman ile gidem şehit merd’olur

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.400

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan