Ala gözlerini sevdiğim dilber
Yar senin ahdına durmaz mı sandın
Hatırın hoş olsun birin bin olsun
Senden alasını bulmaz mı sandın

Doğru gelenlere doğru varayım
Haldan bilenlere kurban olayım
Sen birin bulmuşsun ben de bulayım
Güzeller güzelin bulmaz mı sandın

Yavrunun yaylası sulaklı otlu
Söyle kömür gözlüm dilleri tatlı
Bir yanı ekinli bir yanı otlu
Şu dünyada murat almaz mı sandın

Yavrunun gözleri benzer şahana
İsmi cismi gelmemiştir cihana
Uykusun gözüne etmiş bahana
Tek yatana sabah olmaz mı sandın

Karac’oğlan der ki böyle olmasın
Arada engeller murat almasın
Sana senden olmuş benden olmasın
Herkes ettiğini bulmaz mı sandın

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.170-171

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan