Bir civan götürdü beni bahçeye
Gördüm o bahçenin dalları sarhoş
Yağmurlar yağar da rüzgarlar eser
Eğilmiş selvinin dalları sarhoş

Gül yarim oturmuş zerbab üstüne
Hiç bakmıyor yarenine dostuna
Yaz gelende çayır çimen üstüne
Yar bade doldurur elleri sarhoş

Yavrum çıkmış yücesine yuvalar
İnmiş düz ovaya şahin kovalar
Değmeyin Suna’ma beyler ağalar
Humar humar bakar gözleri sarhoş

Yavrumun gittiği Bulgar Dağı’dır
Beni işittikçe zülfün dağıdır
Öpülecek kokulacak çağıdır
Yar türkü söylüyor dilleri sarhoş

Karac’oğlan eriştik bahara yaza
Öyle bir yavrum var tazeden taze
Bir elinde bade birinde meze
Nasıl koparayım gülleri sarhoş

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.258-259

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan