Üstünde yortduk eşdük
Sarpdur Alaman dağları
Bihamdillah hele göçdük
Sarpdur Alaman dağları

Yollarında bataklar çok
Eğri büğrü sokaklar çok
Issuz kalmış yataklar çok
Sarpdur Alaman dağları

Varat’ın kanda bağları
Sayru kaldı çok sağları
Bulındamı yarağları
Sarpdur Alaman dağları

Duman bürdü yolumuz
Şaştı aklimuz bilimüz
Susuz kurudu dilimüz
Sarpdur Alaman dağları

Sultan Süleyman Hanımız
Gaziler çevre yanumuz
Bu sözde yok yalanımuz
Sarpdur Alaman Dağları

Hazret paşa önce yorur
Kul ve beğler yolca durur
Husrev Paşa erce korur
Saptur Alaman dağları

Yürek doymaz havasına
Şükür indük ovasına
Varduk hem yaylasına
Sarpdur Alaman dağları

Çok durur taze meyvesi
Lezetli kızıl alması
Sararmış olmuş Ayvası
Sarptur Alaman dağları

Hisarları koyup gitdük
Atrafını viran itdük
Oğlın kızın esir itdük
Sarptur Alaman dağları

Aşduk eşdük bellerin
Yidük hem tatlu ballarını
Çok yangulduk yollarını
Sarpdur Alaman dağları

Dünyede şey kalmaz olur
Sağ olan baş gene gelür
Karacaoğlan gör nice bilür
Sarptur Alaman dağları

Karacaoğlan

16.asır Karacaoğlan’ına ait olan bu türkü/şiir, Prof. Dr. Şükrü Elçin’in Halk Edebiyatına Giriş adlı kitabından aktarılmıştır.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan