Seherde uğradım bir adil bana
Dostum sultan olmuş ilin üstüne
Cemalini gördüm oldum divane
Selamına durdum yolun üstüne

Seherde uğradım ben bir gence
Usuldur boyları belleri ince
Döküvermiş mor beliği kolunca
Sarılaydım ince belin üstüne

Bir kulun yok Karacaoğlan kadar
Hüsnünün zekatı borcunu öder
Kız bakışın beni divane eder
Sırmalar geymişsin alın üstüne

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.70

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan