Seherden uğradım ben bir güzele
Her ne dedim ise yoğ-ınan gider
Uydurmuş yanına kendi menendin
Sandım ki sadrazam tuğ-ınan gider

Yel eser de ışılaşır sırmalar
Siyah zülfü mah yüzünü tırmalar
Zamanede tülek olmuş turnalar
Dizilmiş katara çığ-ınan gider

Murad derler ben murada ermedim
Binip aşk atına meydan almadım
Güzel derler böylesini görmedim
Top zülüf gerdanda bağ-ınan gider

Der ki Karac’oğlan neyledim size
Çifte benler hub yaraşmış mah yüze
Dedim dilber ben de yoldaşım size
Dedi yiğit bizle del’olan gider

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.220

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan