Şu bizim illerin Alca pınarı
Eğildi suyundan içti bir gelin
Elini yüzünü yudu oturdu
Aradan perdeyi açtı bir gelin

Allıdır şalvarının tor yolları
Gayet ince düşmüş güzel belleri
Halka halka olmuş zülfün telleri
Tel tel ak edip yüzüne kor gelin

O geline dedim güzeller ağı
Senin için dolandım karlı dağı
Alayım da sana altın saç bağı
Topla topla ince bele sar gelin

Karac’oğlan öğer gene de öğer
Altın saç bağları topuğa değer
Ay ile besdetmiş gün ile doğar
Cennet-i alanın nuru bir gelin

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.186

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan