Şu dünyaya gelen adem oğlanı
Allah Allah deyip ölse gerektirir
Çıkardılar cenazemi yumağa
İmam namazımı kılsa gerektir

İletip kodular beni sinime
Gökteki melekler gelmez yanıma
Ruhum çevrilip de girmez tenime
Öldüğüm günleri bilse gerektir

İlettiler kıl köprüyü geçmeğe
Gayrı yolum yoktur dönüp kaçmağa
Uçmaklık olanlar gitti uçmağa
Günahkar olanlar yansa gerektir

Karac’oğlan der hey gidi ustalar
Dua eylen geri dönsün hastalar
Dünyada ettiğim gizli nesteler
Hak katında ayan olsa gerektir

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.392-393

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan