Kalktı deli gönül sürdü yürüdü
Gel oldu gidelim bizim ellere
Gözyaşlarım yeryüzünü bürüdü
Sel oldu gidelim bizim illere

Gözyaşlarım yeryüzüne saçıldı
Bahar oldu yayla yolu açıldı
Yel esti de karın bendi seçildi
Yol oldu gidelim bizim illere

Kavim kardaş bir araya derildi
Güzel dilber oldum diye yerindi
Kitaba baktım ki yollar gördündü
Gel oldu gidelim bizim illere

Şahı sensin dilberlerin emesi
Gözüme görünmez dünya varısı
Şimdi bizim elin kara çalısı
Gül oldu gidelim bizim illere

Karacaoğlan eder gelir yazları
Kuzum kime eden sen bu nazları
Ananın atanın acı sözleri
Bal oldu gidelim bizim illere

***

Cahit Öztelli “Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri” adlı
kitabında şiiri şu şekilde aktarmaktadır (s.71)

Kalktı deli gönül sürdü yürüdü
Gel oldu gidelim bizim illere
Gözüm yaşları yer yüzün bürüdü
Sel oldu gidelim bizim illere

Gözüm yaşı yer yüzüne saçıldı
Bahar oldu yayla yolu açıldı
Batı esti karın bendi seçildi
Yol oldu gidelim bizim illere

Kavim kardaş bir araya derildi
Sevdiğim beni öldü deyü yerindi
Kitaba baktım bize yol gördündü
Gel oldu gidelim bizim illere

Şahı sensin dilberlerin emesi
Gözüme görünmez dünya varısı
Şimdi bizim ilin kara çalısı
Gül oldu gidelim bizim illere

Karacaoğlan der gelir yazları
Yavrum kime eden sen bu nazları
Ananın atanın kötü sözleri
Bal oldu gidelim bizim illere

Karacaoğlan

Mustafa Necati Karaer – Karacaoğlan, Tercuman 1001 Temel Eser, s.105’den aktarılmıştır.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan