Sular akar ağ ırmaktan
İlik akar on parmaktan
Öldüm yare yalvarmaktan
Kurtar canım al Allahım

Keskin idim bıçak gibi
Salınırdım koçak gibi
Vaktı geçmiş çiçek gibi
Sarardım soldum Allahım

Kasaplarda olur satır
Ara yerden kalkmış hatır
Yarimi buraya getir
Ya beni oraya sal Allahım

Çağır Karac’oğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Kişi sevdiğinden soğur
Kurtar canım al Allahım

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.299-300

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan