Sunayı da deli gönül sunayı
Ben yoluna terk eyledim sılayı
Armağan gönderdim telli durnayı
İner gider bir gözleri sürmeli

Sabahtan uğradım yarin yurduna
Dayanılmaz firkatine (figanına) derdine
Yıkılası karlı dağın ardına
Aşar gider bir gözleri sürmeli

Ataş yanmayınca duman mı tüter
Ak gerdan üstünde çimen mi biter
Vakti gelmeyince bülbül mü öter
Öter gider bir gözleri sürmeli

(TRT’de yer almayan kısım)
Karacaoğlan kapınıza kul gibi
Gönül küsüverse ince kıl gibi
Seherde açılmış gonca gül gibi
Kokar gider bir gözleri sürmeli

***

Cahit Öztelli “Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri” adlı
kitabında şiiri şu şekilde aktarmaktadır (s.94-95)

Sunayı da deli gönül sunayı
Ben yoluna terkederim sılayı
Armağan gönderdim telli durnayı
İner gider bir gözleri sürmeli

Ataş yanmayınca tütün mü tüter
Ak göğsün üstünde çimen mi biter
Vaktı gelmeyince bülbül mü öter
Öter gider bir gözleri sürmeli

Sabahtan uğradım onun yurduna
Dayanılmaz firakına derdine
Yıkılası karlı dağlar ardına
Aşar gider bir gözleri sürmeli

Karac’oğlan kapınıza kul gibi
Gönül küsüverse ince kıl gibi
Seherde açılmış gonca gül gibi
Kokar gider bir gözleri sürmeli

Karacaoğlan

Halay havası. Keskin yöresinden Bahri İlhan kaynak alınarak yayınlanmıştır. Adil Arslan tarafından kırık hava olarak bestelenmiştir. Değişik yörelerde uzun hava olarak da söylenmektedir. İst.Radyosu THM Şube Müd. tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1473

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

Bir cevap yazın