Şunda bir güzelin salınışını
Selviye benzettim dallar içinde
Irmak kenarında derya yüzünde
Kuğuya benzettim göller içinde

Yürü güzel yürü yolun basmazlar
Söyledip de şirin dilin kesmezler
Güzel sevmiş deyi çekip asmazlar
Koy ben de söylemem diller içinde

Benim yarim gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
Eşinden ayrılan neden bellidir
Gezer melil melil eller içinde

Alına da deli gönül alına
Ciğerciğim aşk oduna deline
İller atlas geye çıkıp salına
Ko ben de kalayım çullar içinde

Karac’oğlan der ki işim zar m’ola
Aşk kemendi boynumuza dar m’ola
Acap yarim gibi güzel var m’ola
Hakk’ın yarattığı kullar içinde

Karacaoğlan

Aynı dizeler Ahmet Z. Özdemir’in Afşarlar ve Dadaloğlu kitabının 312.sayfasında “Yürü Güzel Yürü” başlığıyla Dadaloğlu adına kayıtlıdır. Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.67-68

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan