Suya gider bir incecik yolları
Kemer sıkmış ince düşmüş belleri
Halka halka olmuş zülfün’ telleri
Gene yolu yıkıp giden Emine

Altının üstüne kandilli yazma
Tülü maya gibi ığranıp gezme
Ak göğsüne kara sayalar düzme
Gene yolu yıkıp giden Emine

Annacıma üç güzel geldi şar ile
Seni gören ölür gider ahü zar ile
Karşımda ne sallanıyo’n bir ilvan ile
Gene yolu yıkıp giden Emine

Karac’oğlan der ki Emine’yi dersen güzelin bazı
Daima her yiğit çekemez nazı
Angıt oğlunun sürmeli kızı
Gene mi bağladın alı Emine

Karacaoğlan

Çukurova yöresine ait olan bu türkü Yaşar Kemal tarafından derlenmiştir. Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri, Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 42

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan