Ala gözlerini sevdiğim dilber
Dünya başıma dar oldu da tez gel
Garip bülbül gibi artıyor ahım
Göğsünde din iman var ise tez gel

Has bahçadan dersem gonca gülünü
Neyleyem har almış sağ-u solunu
Hayli demdir bekliyorum yolunu
Kalmadı takatım amanın tez gel

Cemalin karşımdan gitmez her zaman
Düşünüp derdimi edeyim beyan
Gönüller eğleyen bir kaşı keman
Kaşları kemanım amanın tez gel

Karac’oğlan der ki perişan halim
Nice bir çekeyim bu aşkın yayın
Gayrı insafa gel lebleri balım
Şu benim derdime dermanım tez gel

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.118

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan