Vaktin geçmiş farımışsın sevdiğim
Hubluğunda benim idin bir zaman
Gece gündüz ben derdinden ölürken
Can içinde canım idin bir zaman

Alnında perçemi teller sanırdım
Yüzünde kırmızıları güller sanırdım
Ben seni el değmedik güller sanırdım
El değmeden benim idin bir zaman

Her sabah da at uğratayım kapına
Kerpiç olayım duvarına yapına
Sen güzelsin kul olayım kapına
Ahdi bütün yarim idin bir zaman

Karac’oğlan der ki çıktım dağlara
Seyir ettim bahçelere bağlara
Sırtı samur kürklü de büyük beylere
Senin için minnet ettim bir zaman

Karacaoğlan

Öksüz Ali ve Kul Hüseyin mahlaslı benzer şiirler de vardır. Ayrıca Karacaoğlan mahlaslı benzer bir şiir daha vardır. Çukurova yöresine ait olan bu türkü Yaşar Kemal tarafından derlenmiştir. Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri, Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 41

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan