Ağlama hey kömür gözlüm ağlama
Ağlamanın gülmeleri yakındır
Br imdat olursa gani Hüda’mdan
Gözüm yaşın silmeleri yakındır

Avlatması çetin olur şahanın
Havalanıp gökyüzüne ağanın
Yüzü çifte benli dilber sevenin
Şen olup da gülmeleri yakındır

Siyah zülfün mah yüzünde tel gibi
Acap biz de güler miyik el gibi
Bir yeğit yar sevse o da gül gibi
Ayrılınca solmaları yakındır

Erisin dağların karı erisin
Seli aksın düz ovayı bürüsün
Ulus kalksın ak mayalar yürüsün
Gözle yarin gelmeleri yakındır

Karacaoğlan’ım gezer Konya’da
Dervişleri sema eder Türbe’de
Ne demin var ise sür bu dünyada
Felek bizi almaları yakındır

***

Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri,
Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 45’de Yaşar Kemal
derleyen, Çukurova yöre bilgisiyle eser şu
şekilde aktarılmaktadır

Ağlama da deli gönül ağlama
Ağlamanın gülmeleri yakındır
Kadir Mevlam destin verse kuluna
Gönül dostu bulmaları yakındır

Zarbı çetin olur tülek doğanın
Pençe vurup gökyüzüne tüğenin
Koynu tomurcuk memeli güzel sevenin
Gönül murat almaları yakındır

Farıya bire deli gönül farıya
Garbi değmiş karlar gibi eriye
Yarim çıkmış evlerinden beriye
Sey’rir gözüm gelmeleri yakındır

Karac’oğlan der ki el bize bakmaz
Küçüktür sevdiğim kahrımı çekmez
Ak kuğu geleli de bülbül gerekmez
Kırık dalı sarmaları yakındır

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.453

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan