Yaylalar şirin yaylalar
Sizde söner yanık sevdalar
Size derim garip turnalar
Yurt ilinden haber var mı

Çakır kaya sana yaslandım
Sanma ben uslandım
Kah kurudum kah ıslandım
Aşk elinde keder var mı

Esen Dağı çevren sünbül
Yamacında öter bülbül
Dilberin saçı fülfül
Başın duman eser mi

Arzumanım yar ilinde
Yaylaların ak gülünde
Sordum yari File Belinde
Obasına gider var mı

Yüce dağlar gönlüm alan
Ezel Mevla’m sizi kuran
Bana derler Karac’oğlan
Dost ilinden haber var mı

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.410-411

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan