Yaz gelip de baş ayları doğunca
Açılmış bahçenin gülleri güzel
Yaktı beni Fadime’nin nazarı
Zülüften ayrılmış telleri güzel

Elif’i der isen nazlıdır nazlı
Esme’yi de dersen sırf ala gözlü
Söyletme Şerife’yi bülbül avazlı
Söylüyor Zilha’nın dilleri güzel

Emne’yi dersen incedir ince
Bağdad’ın Mısır’ın gülleri gonca
Ayşe’nin kaşı da kalemden ince
Sevmeye Hürü’nün belleri güzel

Döne güzelliğin halka bildirir
Kamer pınarından kabın doldurur
Eşşe yürüşünde beni öldürür
Sevmeli Cennet’in belleri güzel

Karadan da Karac’oğlan karadan
Sürün çirkinleri çıksın aradan
Herkesi sevdiğine versin yaradan
Sevdiğim Meryem’in benleri güzel

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.119

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan